Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close
Ulotki PREMIUM* składane na cztery
Cena netto: 439,23 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 439,23 PLN
Termin realizacji: 29.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 500 szt.
Nakład   netto / pln   brutto / pln   waga / kg    
500   439,23   540,25   8,85  
1000   554,30   681,79   17,69  
2000   807,99   993,83   35,38  
2500   864,12   1062,87   44,23  
3000   920,23   1131,88   53,07  
4000   1103,21   1356,95   70,76  
5000   1227,24   1509,51   88,45  
6000   1351,27   1662,06   106,14  
7000   1522,45   1872,61   123,83  
8000   1681,85   2068,68   141,52  
9000   1841,25   2264,74   159,21  
10000   2120,05   2607,66   176,90  
11000   2286,62   2812,54   194,59  
12000   2453,19   3017,42   212,28  
13000   2555,69   3143,50   229,98  
14000   2722,27   3348,39   247,67  
15000   2888,84   3553,27   265,36  
20000   3708,88   4561,92   353,81  
25000   4387,97   5397,20   442,26  
30000   5208,01   6405,85   530,71  
35000   6002,43   7382,99   619,16  
40000   6579,02   8092,19   707,62  
45000   7037,24   8655,81   796,07  
50000   7775,27   9563,58   884,52  
55000   8536,89   10500,37   972,97  
60000   9263,14   11393,66   1061,42  
65000   10012,96   12315,94   1149,88  
70000   10491,67   12904,75   1238,33  
75000   10970,39   13493,58   1326,78  
80000   11696,63   14386,85   1415,23  
85000   12387,52   15236,65   1503,68  
90000   13090,20   16100,95   1592,14  
95000   13816,45   16994,23   1680,59  
100000   14519,13   17858,53   1769,04