Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Oferta

Torby reklamowe
Cena netto: 1059,02 PLN
Termin realizacji: 12.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 1059,02 PLN
Termin realizacji: 12.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
 

Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).

Kształt projektu: Przed przystąpieniem do projektowania torby, należy pobrać z serwera cuddruk (zakładka DO POBRANIA) odpowiednie projekty wykrojników, zgodnie z zamawianym formatem. Projektowanie należy wykonywać na siatce wybranego wykrojnika, bowiem kształt torby jest zdeterminowany kształtem wykrojnika i projekt musi być do niego dostosowany. W tej opcji nie ma możliwości zmiany kształtu wykrojnika.  

Model, prototyp: Przed oddaniem pliku do druku warto sprawdzić, czy torba dobrze się składa, czy ważna treść merytoryczna nie zachodzi na bigi i spady. W tym celu zalecamy wydrukować prototyp w skali 1:1, najlepiej na identycznym podłożu, jaki będzie użyty do realizacji głównego nakładu. Następnie warto przyciąć go wzdłuż linii cięcia, złożyć wzdłuż bigów i całość skleić. Na tak przygotowanym prototypie najłatwiej wychwycić potencjalne mankamenty projektu.

Struktura pliku wynikowego: Zalecamy przygotowanie wielostronicowego pliku PDF zawierającego na kolejnych stronach: podgląd całości (z nałożonym wykrojnikiem) oraz pracę do druku (bez wykrojnika).  

Kolorystyka. Wymagany jest tryb koloru CMYK lub kolory pantonowe (w wypadku wyboru kolorystyki 2+0). Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, LAB, zostaną automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated. 

Spady. Wielkość spadów winna wynosić 3 mm. Na spadach winny znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.

Marginesy wewnętrzne. Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.

Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).

Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze, winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią. 

Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.

Rozrysowania produktu znajdują się w zakładce KARCIE PRODUKTU, a makiety wykrojników są do pobrania w zakladce DO POBRANIA.

WAŻNE! Ze względu na trwałość i estetykę toreb zalecamy ich foliowanie.

Pozostałe zasady przygotowania plików produkcyjnych do druku znajdziecie Państwo w zakładce  Jak przygotować plik.

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).

  • Torby reklamowe
  • Torby reklamowe
  • Torby reklamowe