Aby zamknšć okno z komunikatem proszę kliknšć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknšć w poniższe logo CudDruk (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę głównš sklepu internetowego).

Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

* Założenie konta na portalu oznacza akceptację regulaminu.

** Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Last minute

 

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o możliwości skorzystania z dodatkowych upustów na druk publikacji zapisz się na mailing "Last minute", wysyłając zgłoszenie za pomocą poniższego formularza.

Z chwilą kiedy będziemy dysponować wolnym miejscem na arkuszu drukarskim wyślemy do Ciebie informację o terminie realizacji i parametrach technicznych publikacji, którą możesz zlecić na superpromocyjnych warunkach.

Jest to wielka okazja, gdyż bonus w takich sytuacjach sięga nawet do 50 procent wartości cennikowej. Warto, abyś miał na tę okoliczność przygotowane pliki produkcyjne, gdyż czas ogłaszanej promocji "Last minute" jest bardzo krótki (kilka godzin) i liczy się przede wszystkim kolejność nadsyłania zgłoszeń i poprawnych plików produkcyjnych.

Nieprawidłowe imię!