Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Oferta

Katalogi szyte
Cena netto: 305,48 PLN
Termin realizacji: 01.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Formaty
Opis parametru dla pozycji Papiery
Opis parametru dla pozycji Papiery okładki
Opis parametru dla pozycji Objętość katalogów
Opis parametru dla pozycji Kolorystyka
Opis parametru dla pozycji Uszlachetnianie
Opis parametru dla pozycji Szycie
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 305,48 PLN
Termin realizacji: 01.10.2018
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 250 szt.
 
 

Katalogi szyte - składają się z dwóch części: środka i osobno drukowanej okładki, połączonych ze sobą za pomocą metalowych zszywek. Okładka jest zazwyczaj drukowana na grubszym papierze niż środek. Ze względu na ograniczenia technologiczne procesu szycia zeszytowego, maksymalna liczba stron środka katalogu szytego wynosi 64. W zależności od potrzeb możesz wybrać ilość, kształt oraz usytuowanie zszywek. Okładka katalogów może być dodatkowo uszlachetniona folią i lakierem wybiórczym UV. 


 • Papier środka:  
  • - kreda błysk: 115g, 135g, 150g, 170g, 250g,
  • - kreda mat: 115g, 135g, 150g, 170g, 250g.
 • Papier okładki:  
  • - kreda błysk: 200g, 250g, 300g
  • - kreda mat: 200g, 250g, 300g.
 • Format netto (po obcięciu) w mm:
  • - A6 = 105 x 148 
  • - A5 = 148 x 210
  • - A4 = 210 x 297
  • - DL = 99 x 210
  • - 120 x 120
  • - 210 x 210
 • Kolorystyka: 4+4, czyli przód i tył w pełnym kolorze. Klient może zlecić wykonanie broszur w mniejszej ilości kolorów, bądź z jednostronnym zadrukiem, lecz nie ma to wpływu na cenę produktu, gdyż zoptymalizowany arkusz drukarski jest zawsze drukowany jako dwustronny CMYK.
 • Objętość katalogów zapisywana jest z uwzględnieniem osobno ilości stron okładki i ilości stron środka, i tak np.: 
  • - zapis 4+4 oznacza 4 strony okładki i 4 strony środka, 
  • - zapis 4+64 oznacza 4 strony okładki i 64 strony środka,
  • - pozostałe objętości zapisane są wg tej samej konwencji.
 • Intro: falcowanie, bigowanie (przy papierze od 170g wzwyż), szycie zeszytowe, cięcie na format.
 • Rodzaje zszywek:
  • Płaskie - dwie metalowe płaskie zszywki umieszczone w równych odległościach na dłuższej lub krótszej krawędzi katalogu.
  • Oczkowe -  dwie lub cztery metalowe zszywki z zaokrąglonym wykończeniem umożliwiającym wpięcie produktu do segregatora, umieszczone w równych odległościach na dłuższej lub krótszej krawędzi katalogu.
 • Podstawowa technika druku: druk offsetowy. 
 • Projekt dostarcza klient lub zleca jego wykonanie naszemu studiu graficznemu, jako usługę PROJEKTOWANIA.
 
 

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).