Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Oferta

Kalendarze trójdzielne z płaską główką
Cena netto: 225,50 PLN
Termin realizacji: 01.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 szt.
Wybierz:
Opis parametru dla pozycji Czas
Opis parametru dla pozycji Nakłady
Opis parametru dla pozycji Opcje dodatkowe
Opis parametru dla pozycji Weryfikacja
Cena netto: 225,50 PLN
Termin realizacji: 01.01.2019
Sprawdź koszty wysyłki Koszty wysyłki druków
Nakład: 10 szt.
 

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnymi wytycznymi odnośnie przygotowania plików do druku: JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK. W tym produkcie szczególną uwagę należy zwrócić na:

1. Format pliku. Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Przyjmujemy też pliki EPS, PS, TIFF, JPG lub CDR (fonty zamienione na krzywe).

2. Wymagany jest tryb koloru CMYK. Jeżeli w plikach będą występować inne tryby kolorów, np. RGB, Pantone, LAB, to zostaną one automatycznie przekonwertowane przez system na tryb CMYK, zgodnie z tablicą konwersji ISO Euroscale coated lub uncoated.

3. Wymiar netto (po obcięciu) pliku powinien być zgodny ze zleceniem, a wymiar brutto powinien obejmować dodatkowo spady z każdej strony:

  •  Główko-plecki

    – wymiary netto w mm:     320 x 773

    – wymiary brutto w mm:   324 x 785 (spady po 2 mm + 10 mm od góry)

4. Projekt główko-plecków wykonuje Klient według makiety, którą można pobrać tutaj: DO POBRANIA . Widoczne na makiecie miejsca bigowania są stałe – nie należy zmieniać, ani przesuwać ich położenia.

5. Należy pamiętać, aby w oznaczonych miejscach „wybrać” w tle białe pola na przyklejenie kalendariów. Zabieg ten wpływa na trwałość mocowania kalendariów do plecków i przeciwdziała ich odklejaniu się w trakcie całorocznego użytkowania.

6. Spady. Na spadach winny znajdować się wszystkie elementy publikacji, które dochodzą do krawędzi bocznych (tła, zdjęcia, linie). Trzeba mieć świadomość, że spady zostaną w procesie introligatorskim odcięte od publikacji, więc nie należy na nich umieszczać istotnych merytorycznie treści.

7. Rozdzielczość bitmap. Rozdzielczość bitmap winna wynosić od 225 do 300 DPI.

8. Marginesy wewnętrzne. Ze względu na dopuszczalną tolerancję procesu cięcia, istotne elementy publikacji (takie jak teksty, logo, tytuły, hasła reklamowe itp.) należy umieszczać w odległości min. 4 mm od krawędzi cięcia.

9. Tekst w kolorze czarnym. Tekst w kolorze czarnym winien składać się wyłącznie ze 100% koloru black i mieć włączony nadruk (overprint).

10. Tekst i grafika w kolorze białym. Wszystkie elementy w kontrze, winny mieć wyłączony nadruk (zadany knockout). W przeciwnym wypadku, mimo iż będą one widoczne na ekranie komputera, w druku się nie ujawnią.

11 Kroje pisma. Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

12. Rozrysowania produktu znajdują się w zakładce KARTA PRODUKTU, a makiety przygotowane pod główne programy graficzne, są do pobrania w zakładce DO POBRANIA

Pozostałe zasady przygotowania plików produkcyjnych do druku znajdziecie Państwo w zakładce  Jak przygotować plik.

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy:  sklep@cuddruk.pl  lub telefoniczny:  32 248 66 73  (w dni robocze od godziny 8.00 do 16.00).