Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

 • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
 • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
 • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
 • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Bonusy

 

Dla aktywnych

Proponujemy bardzo atrakcyjny sposób przydzielania Klientom zniżek na produkty poligraficzne - BONUS.

 • BONUS naliczany jest automatycznie, a jego wysokość wynosi 10% wartości netto zamówień na produkty standardowe z cennika CUDDRUK.
 • Każde zamówienie na produkt standardowy, bez względu na wartość, uwzględniane jest w obliczeniach, o ile zostało opłacone w terminie.
 • BONUS moża wykorzystać w dowolnym czasie i dowolnym zamówieniu.
 • Aktualna wartość przyznanego BONUSU widoczna jest po zalogowaniu w sklepie CUDDRUK
 • Kwotą uzyskaną z BONUSU można pokrywać jednorazowo do 50% wartości zamówienia. Na pozostałe 50% zostanie wystawiona faktura.
 • Maksymalna wartość BONUSU w systemie automatycznym wynosić będzie 1500 zł. Powyżej tego pułapu wartość zniżki będzie podlegała indywidualnym negocjacjom z Klientem.
 • Do wartości zleceń, z których naliczany jest "BONUS dla aktywnych" nie są wliczane zlecenia objęte okresowymi systemami promocji, jak np. "Promocje dla cierpliwych".

Transport za złotówkę

Dla zleceń o wartości min. 399 zł netto i wadze poniżej 200 kg, koszt dostarczenia zamówionego nakładu w jedno miejsce na terenie Polski wynosi 1 zł netto.

 • BONUS nie dotyczy dostaw paletowych oraz zleceń o wartości poniżej 399 zł netto
 • BONUSEM objęte są jedynie produkty standardowe, dostępne w sklepie on line, bez konieczności dokonywania kalkulacji indywidualnej.
 • BONUSEM nie są objęte produkty oferowane w ramach okresowych systemów promocji, jak np. "Promocje dla cierpliwych".
 • BONUS obejmuje wyłącznie to zamówienie, do którego został udzielony. Połączenie wysyłki zamówienia objętego BONUSEM "Transport za złotówkę" z wysyłką innego zamówienia, nie powoduje obniżenia kosztów dostawy żadnego z tych zamówień.

Last minute

W miarę pojawiania się wolnych miejsc na arkuszach drukarskich, będzie możliwość skorzystania z BONUSU wynoszącego min. 50% wartości cennikowej produktu.

 • Informacja o BONUSIE "Last minute" będzie wysyłana do Klientów, którzy zapiszą się na specjalną listę mailingową. Szczegóły znajdziecie w zakładce "Last minute".