Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

  • Rejestracja w systemie CUDDRUK jest niezbędnym warunkiem wstępnym w celu złożenia zamówienia, a pozyskane w jej wyniku dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją zleceń, w tym dla kontaktów handlowych.
  • Dzięki rejestracji istnieje także możliwość (po wyrażeniu osobnej zgody) na otrzymywanie ofert Last minute oraz Newslettera.
  • Rejestracja w systemie CUDDRUK oznacza akceptację regulaminu portalu
  • Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

Oferta

Torby ekologiczne na wino
Cena netto: 152,73 PLN
Termin realizacji: 04.07.2018
Sprawdź koszty wysyłki
Nakład: 100 szt.
Wybierz:
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
ikonka
Cena netto: 152,73 PLN
Termin realizacji: 04.07.2018
Sprawdź koszty wysyłki
Nakład: 100 szt.
 

Format pliku: Zalecamy zapisanie projektu w formacie PDF w standardzie PDFx/1a:2001. Projekt powinien zawierać przygotowane oddzielnie: podgląd całości (z nałożoną makietą torby) oraz pracę do druku (sama grafika, bez makiety).  

Projekt: Przed przystąpieniem do projektowania torby, należy pobrać z zakładki DO POBRANIA makietę dla wybranego formatu torby. Makieta zawiera plik z polem zadruku do wypełnienia grafiką oraz plik z podglądem umiejscowienia grafiki na formacie torby.  Przy projektowaniu warto pamiętać o kilku zasadach:1. Technika wykonywania nadruku to sitodruk - grafika w projekcie powinna być wektorowa bez rastrów i przejść tonalnych.2. Elementy drukowane powinny znajdować się odległości 6-7 cm od górnej i 1 cm od pozostałych krawędzi torebki, czerwone powierzchnie oznaczają pola, na których nie można drukować.3. Na każdej torebce jest pozioma kreska - to miejsce fałdy technologicznej, na której druk jest trudny, ale możliwy. Najlepiej unikać projektowania w tym miejscu poprzecznych napisów i zachować odstęp ok. 0,5 cm w górę lub w dół.4. Druk odbywa się na złożonej torebce, która ma wiele przetłoczeń i miejsc o różnych ilościach warstw papieru, co może powodować sporadycznie drobne niedodruki lub minimalne rozlania w tych miejscach.5. Należy unikać dużych aplowych elementów druku.

Kolorystyka: Wymagany jest tryb koloru Pantone uncoated. Grafika drukowana jest z jednej strony zewnętrznej torby, tył i wnętrze pozostają bez zadruku. (W sprawie zadruku po obydwu zewnętrznych stronach prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.)

Spady: Ten produkt nie wymaga spadów - zadruk nie dochodzi do krawędzi (patrz: Projekt - odległości od krawędzi).

Kroje pisma: Wszystkie fonty użyte w pracy winne być doładowane do pliku produkcyjnego lub zamienione na krzywe.

Model, prototyp: Przed oddaniem pliku do druku warto sprawdzić, czy torba dobrze się składa, czy ważna treść merytoryczna nie zachodzi na bigi i spady. W tym celu zalecamy wydrukować prototyp w skali 1:1, najlepiej na identycznym podłożu, jaki będzie użyty do realizacji głównego nakładu. Następnie warto przyciąć go wzdłuż linii cięcia, złożyć wzdłuż bigów i całość skleić. Na tak przygotowanym prototypie najłatwiej wychwycić potencjalne mankamenty projektu.

Pozostałe zasady przygotowania plików produkcyjnych do druku znajdziecie Państwo w zakładce Jak przygotować plik.

W razie wątpliwości związanych z tym produktem, prosimy o kontakt mailowy: sklep@cuddruk.pl lub telefoniczny (w dni robocze od 9.00 do 16.00): 32 248-66-73

  • Torby ekologiczne na wino
  • Torby ekologiczne na wino