Aby zamknšć okno z komunikatem proszę kliknšć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknšć w poniższe logo CudDruk (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę głównš sklepu internetowego).

Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

* Założenie konta na portalu oznacza akceptację regulaminu.

** Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Uszlachetnianie

 
  • Parametr ten pozwala na dokonanie wyboru typu uszlachetnienia produktu poligraficznego.
  • Wszystkie druki są standardowo zabezpieczane. Usługa ta jest wliczona w cenę produktu. 
  • W celu podniesienia jakości wyrobu końcowego Klient może zlecić dla niektórych produktów dodatkowe usługi uszlachetniające:

    • foliowanie folią matową lub błyszczącą,
    • lakierowanie wybiórcze UV
    • foliowanie folią matową i lakierowanie wybiórcze UV.

Wybór dodatkowych technik uszlachetniających ma wpływ na cenę końcową produktu i termin jego realizacji, w efekcie jednak uzyskujemy produkt trwalszy, o wyższych walorach estetycznych i użytkowych.