Aby zamknšć okno z komunikatem proszę kliknšć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknšć w poniższe logo CudDruk (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę głównš sklepu internetowego).

Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

* Założenie konta na portalu oznacza akceptację regulaminu.

** Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Typ wykrojnika

 
  • Parametr ten określa rodzaj wykrojnika. Niektóre produkty o kształtach nieregularnych (np. teczki ofertowe) wymagają zastosowania usługi wykrawania. W tym celu należy wykonać odpowiedni wykrojnik. 
  • Drukarnia nasza dysponuje pokaźnym zestawem gotowych wykrojników, podzielonych na dwie grupy: wykrojniki standardowe i niestandardowe. Klient może bezpłatnie korzystać z projektów tych wykrojników. 
  • Istnieje możliwość pobrania ich rozrysowań przygotowanych we wszystkich podstawowych programach graficznych. Należy pamiętać, że usługa wykrawania wykrojnikami standardowymi jest tańsza od wykrawania wykrojnikami niestandardowymi.