Aby zamknšć okno z komunikatem proszę kliknšć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknšć w poniższe logo CudDruk (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę głównš sklepu internetowego).

Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

* Założenie konta na portalu oznacza akceptację regulaminu.

** Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Kolorystyka

 
 • Parametr ten określa iloma kolorami będzie zadrukowywany przód i tył arkusza. W druku offsetowym, pełnokolorowa praca jest drukowana zazwyczaj czterema kolorami CMYK: cyan (C), magenta (M), yellow (Y), black (K).
 • Jak należy odczytywać zapis poszczególnych kolorystyk: 

  • 4+4 – pełny kolor z obu stron arkusza
  • 4+1 – przód arkusza pełny kolor, tył arkusza czarny lub jeden z pozostałych kolorów CMY
  • 4+0 – przód arkusza pełny kolor, tył bez zadruku,
  • 1+1 – przód i tył arkusza czarny lub jeden z kolorów CMY (ten sam kolor z obydwu stron arkusza)
  • 1+0 – przód arkusza czarny lub jeden z kolorów CMY, tył bez zadruku.
 • W przypadku produktu Papiery firmowe możliwe jest zastosowanie z przodu arkusza, od jednego do trzech kolorów pantonowych.