Aby zamknšć okno z komunikatem proszę kliknšć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknšć w poniższe logo CudDruk (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę głównš sklepu internetowego).

Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

* Założenie konta na portalu oznacza akceptację regulaminu.

** Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Klejenie

   • Parametr ten określa sposób łączenia ze sobą poszczególnych części publikacji w jedną całość.
  • Rozróżniamy dwa rodzaje klejenia: zwykłe i PUR.

    • Klejenie zwykłe - to tradycyjny i najtańszy sposób łączenia wkładu z okładką za pomocą klejów topliwych. Metoda wystarczająca dla standardowych publikacji książkowych.
    • Klejenie PUR - to nowoczesna technologia, która skutecznie wypiera szycie nićmi. Doskonała wytrzymałość i elastyczność kleju PUR powoduje, że publikacja jest trwała, a jej otwieralność bardzo dobra. Grzbiet sklejony tą metodą wygląda elegancko, klej nie przebarwia papieru.