Aby zamknšć okno z komunikatem proszę kliknšć w "X" w prawym górnym rogu lub kliknšć w poniższe logo CudDruk (wówczas zostaniesz przekierowany na stronę głównš sklepu internetowego).

Nieprawidłowy login!

Pokaż Brak hasła!

PRZYPOMNIJ HASŁO

Nieprawidłowe imię!

Nieprawidłowe nazwisko!

Nieprawidłowy nr tel.!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Nieprawidłowy login!

Login może się składać wyłącznie z małych liter, cyfr oraz następujących znaków dodatkowych: _ (podkreślnik), . (kropka) @ (at). Nie należy stosować liter z polskimi znaki diakrytycznymi, spacji oraz innych znaków spoza ww listy.

Brak hasła!

Brak hasła!

* Założenie konta na portalu oznacza akceptację regulaminu.

** Klientem portalu cuddruk może zostać wyłącznie osoba prawna, osoba fizyczna, o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową lub jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań. Dokonywanie za pośrednictwem Portalu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

Nieprawidłowy login!

Nieprawidłowy adres e-mail!

Aby wygenerować nowe hasło do swojego konta, należy wpisać login oraz adres e-mail podany podczas rejestracji. Po wpisaniu prawidłowych danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą dalsze instrukcje postępowania.

Close

 

Format

   • Parametr ten określa wymiar netto (po obcięciu) publikacji podany w mm, bądź za pomocą symbolu formatu. W wielu przypadkach wymiar podawany jest zarówno w postaci symbolu, jak i wymiarów w mm. Przy zapisie w milimetrach wartość przed operatorem "x" to szerokość publikacji, a po operatorze "x" wysokość (np. 210 x 297). 
  • W wypadku niektórych publikacji falcowanych, takich jak np. ulotki składane, system podaje zarówno wymiar po rozłożeniu, jak i po złożeniu publikacji (np. zapis A3 do A4 określa że publikacja po rozłożeniu ma wymiar A3 i składa się na pół do wymiaru A4).
  • Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów poszczegolnych publikacji znajdują się w Kartach produktu.
  • Jeśli w cenniku nie występuje interesujący Klienta format, może on zwrócić się z zapytaniem kalkulacyjnym, za pomocą funkcjonalności Zapytaj o produkt. Po otrzymaniu zapytania, drukarnia niezwłocznie dokona indywidualnej wyceny produktu i prześle ją pod wskazany adres mailowy. Zamówienie produktu o niestandardowym formacie odbywa się za pomocą formularza na Produkt niestandardowy dostępny po zalogowaniu się w zakładce Moje zamówienia.